I. Zasady i obowiązki prezenterów Radia

1.Prezenter osobiście odpowiada za legalność posiadanych i prezentowanych utworów muzycznych na radiu.

2.Podczas prowadzenia audycji jest całkowity zakaz używania przekleństw, słów wulgarnych, obrażania osób słuchających.

3.Do godziny 22.00 obowiązuje całkowity zakaz grania utworów o treści niecenzuralnej, nawet jeśli słuchacz nalega, aby taki utwór jemu zadedykował. Po godzinie 22 dozwolone jest granie utworów z umiarkowaną ilością niecenzuralnych słów, natomiast dopiero po godzinie 24 przestaje obowiązywać cenzura.

4.Nie prowadzimy audycji pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź innych używek odurzających.

5.Każdy Prezenter jest zobowiązany zagrać minimum 1 audcyję miesięcznie.

6. Każdy Prezenter jest zobowiązany do wpisania swojej audycji w ramówkę, aby słuchacze mogli dowiedzieć kto w danej chwili prowadzi audycję.

7. Biały pionek przyznawany zostaje dopiero po wygraniu 16 godzin w jednym miesiącu kalendarzowym.

8.Zakaz nadawania, promowania utworów, w których znajduje się inny głos niż osoby grającej.

9.Zakaz reklamowania podczas audycji innych stacji radiowych, innych stron www. , chyba, że wcześniej taka reklama jest uzgodniona z Administratorami.

10.Zabronione jest przekazywanie haseł przez prezentera, osobom trzecim. Jeżeli prezenter zapomni hasła powinien zgłosić się do Zarządu Radia o ponowne wydanie hasła.

11.Brak akceptacji regulaminu wraz z późniejszymi zmianami jest podstawą do zerwania współpracy.

II. Definicje
  • Radio radicorazy-hits.pl – radio działające w Internecie w technologii ShoutCast dostępne w domenie radiocrazy-hits.pl
  • Zarząd Radia, Administracja Radia – ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie i Administracje Radia: Macgregor –Administrator, szef Radia; Patiii-Administrator, moderator strony, Dzidzia: Administrator.
  • Prezenter - Prezenter, Prezenterka, DJ – osoba reprezentująca Radio na Audycjach.
  • Słuchacz - osoba aktualnie odtwarzająca strumień nadawany przy pomocy technologii ShoutCast.
  • Audycja - potocznie „na antenie” – część programu antenowego Radia najczęściej z udziałem Prezentera i Słuchaczy.
  • Konsola Pozdrowień – jedna z metod jednostronnej komunikacji pomiędzy Słuchaczami, a Prezenterem prowadzącym Audycje.
  • GG radiowe – również na bieżąco można pozdrawiać i zamawiać piosenki na życzenie.