Regulamin czatu radiowego:
1. Chat jest usługą komunikacyjną, która służy prowadzeniu rozmów ze znajomymi, nawiązywaniu nowych znajomości i miłości, rozmów z przyjaciółmi oraz wymiany swoimi zainteresowaniami.
2. Chat może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym regulaminem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie czatu do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe lub niemoralne.
3. Regulamin ten może ulec zmianie bez powiadomienia osób korzystających z czatu, dlatego zaleca się regularne jego sprawdzanie czy takowe zmiany nastąpiły.
4. Moderatorzy będący na czacie radiowym mogą usunąć z pokoju użytkownika w wymienionych przypadkach, do których należą:
– używanie słownictwa powszechnie uważanego za wulgarne i obraźliwe
– posiadanie nicka o treści wulgarnej, obraźliwej lub nawiązującej do erotyki oraz częste zmienianie nicka bądź podawanie się za kogoś innego
– reklamowanie stron internetowych, instytucji bądź jakiegokolwiek podmiotu nie należącego do naszego radia bez uzgodnienia z moderatorem
– nękanie użytkowników czatu
– używanie tylko wielkich liter; używanie zbyt wielu znaków interpunkcyjnych; używanie cyfr zamiast liter; spamowanie (m.in. nadużywanie emotikonek) i inne
5. Nie należy wywoływać konfliktów. W każdej sytuacji należy zachować spokój oraz załagodzić wszelkie spory, jeżeli takowe wystąpią. Niezgodności należy rozwiązywać prywatnie, a nie na ogólnym czacie radia.
6. O wszelkich naruszeniach regulaminu należy informować moderatorów.
7. Jeżeli po 2 upomnieniach użytkownik nie zaprzestanie naruszenia regulaminu moderator ma obowiązek usunąć go z czatu radiowego.

Aktualizacja: 5.11.2023 Radio Crazy-hitsRegulamin – prezentera:
1.Prezenter osobiście odpowiada za legalność posiadanych i prezentowanych utworów muzycznych na Radio Crazy-hits.
2. W godzinach 06:00-22:00 obowiązuje zakaz grania utworów o treści niecenzuralnej, nawet jeśli nalega słuchacz, aby taki utwór został dla niego zadedykowany. Po godzinie 22:00 dozwolone jest granie utworów z umiarkowaną ilością niecenzuralnych słów, natomiast dopiero po godzinie 00:00 w związku z tym następuje całkowity brak zakazu co do treści niecenzuralnych.
3. Podczas prowadzenia audycji jest całkowity zakaz spożywania alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.
4. Podczas prowadzenia audycji jest całkowity zakaz używania przekleństw, słów wulgarnych oraz obrażania słuchaczy i innych prezenterów.

5. Każdy prezenter jest zobowiązany zagrać minimum 1 audycję miesięcznie. Jeśli nie zostanie ten warunek spełniony automatycznie ten prezenter przestaje pełnić swoje funkcje.
6. Każdy z prezenterów jest zobowiązany wpisywać swoje audycje w wyznaczonych godzinach w ramówke, aby inni prezenterzy oraz słuchacze wiedzieli, że odbędą się takowe audycje.
7. Prezenter, który wygra 16 godzin w ciągu jednego miesiąca staje się na stałe adminem na naszym czacie radiowym.
8. Zakaz reklamowania, promowania podczas audycji w radio innych głosów, niż prezentera, który nadaje audycję lub innych marek czy portali internetowych, chyba że została wyrażona zgoda przez odpowiednie osoby.
9. Prezenter zobowiązany jest do przestrzegania poufności co do wewnętrznych ustaleń oraz dostępów do logowania do panelu radiowego. Jeżeli takowe hasło zostanie zapomniane bądź zagubione, obowiązkiem jest zgłoszenie się do odpowiedniej osoby w celu wydania nowego hasła do logowania.
10. Brak akceptacji, któregoś z punku znajdującego się w regulaminie, wraz z późniejszymi zmianami jest podstawą do zerwania współpracy.


Aktualizacja: 5.11.2023 Radio Crazy-hits